VARMA VILLOR I LANDET UNDER REKORDSOMMAREN
– KAN INNEBÄRA HÄLSORISKER

Den rekordvarma sommaren ledde till att det i många svenska hem blev mycket varmt inomhus. Under juli mättes inomhustemperaturer ända upp till 35,2 grader i villor som ingår i Ren luft, friskt liv

Sommaren 2018 var rekordvarm med utetemperaturer långt över det normala. Under juli var medeltemperaturen i på de flesta håll i landet 4-5 grader över det normala. Hettan ledde även till att det blev mycket varmt inomhus i många hem.

I villorna som deltar i projektet rapporterades mycket höga inomhustemperaturer under juli. Den genomsnittliga inomhustemperaturen var 26,6 grader. Redan temperaturer över 22-23 grader kan leda till illamående, trötthet och huvudvärk.

– Vi kunde vänta oss höga inomhustemperaturer, men så här höga nivåer kan självklart innebära stora komfortproblem och till och med hälsorisker. Vi behöver lära oss att bygga bostäder som undviker dessa problem, säger Dennis Johansson, docent på Lunds Tekniska Högskola.

I Sverige är vi vana att bygga för att klara av kalla vintrar men inte varma somrar. Om klimatförändringarna fortsätter blir det ett allt större behov att förändra hur vi bygger våra hus.

– Forskningsresultaten visar att klimatförändringarna kan ställa större krav på våra hus för att de ska kunna erbjuda ett bra och komfortabelt inomhusklimat. Ett väl fungerande ventilationssystemen är viktigt för att hålla nere inomhustemperaturen på sommaren, säger Dennis Johansson.