JAKTEN PÅ ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR
KAN HOTA HUS OCH HÄLSA NÄR DU RENOVERAR

Idag vill många ha ett så energieffektivt boende som möjligt. Vi bygger tätare hus, isolerar och byter ut fönster.

– I grunden är det bra. Men i jakten på energieffektiva lösningar glömmer många bort ventilationen. Slarvar du med den kan det skada både hus och hälsa, säger ventilationsexperten Niclas Ohlsson.

Vi är mer medvetna än någonsin om hur viktigt det är att leva energieffektivt för att minska vår miljöpåverkan. Önskan om att leva klimatsmart påverkar inte minst hur vi bor och bygger. Men det finns också risker i strävan efter energieffektiva lösningar, inte minst i samband med renoveringar och ombyggnationer.

– Många fokuserar enbart på att bygga tätare och mer välisolerat, och glömmer helt bort ventilationen. Med det tänket finns en uppenbar risk att man bygger in framtida problem i huset, till exempel att det om några år uppstår fukt och mögelskador, säger Niclas Ohlsson.

I värsta fall kan en ogenomtänkt renovering leda till att inomhusluften blir direkt skadlig. Om inomhusluften blir dålig kan man få hosta, torr hud, irritation i ögon och näsa, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och illamående. Studier visar också att dålig inomhusluft kan leda till astma och allergier.

 

Niclas fem tips för frisk luft

1. Börja med det grundläggande

Börja med att undersöka vilket typ av ventilationssystem ditt hus har. Åldern på ditt hus kan ge en förståelse för hur ventilationen av ditt hus var tänkt att fungera. Det är också viktigt att försöka ta reda på om det gjorts några förändringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat ventilationen.

2. Imma på fönster och speglar

Upplever du imma på fönster och speglar brukar det vara ett tecken på att huset är för tätt. Då måste ventilationen förbättras. Ofta kan detta lösas relativt enkelt genom att undersöka om fönsterbänken är rätt utformad. Gardiner och växter är andra orsaker som kan hindra ventilationen.

3. Kondens på badrumsspegeln

Undersök hur lång tid det tar för kondensen på badrumsspegeln att försvinna efter en dusch. Om det tar längre tid än 20 min är det ett tecken på att ventilationen inte är tillräcklig. Detta går att åtgärda relativt enkelt genom att installera en badrumsfläkt som går dygnet runt. Dålig ventilation i ett badrum kan på sikt skada målningen, kakelsättningen och träinredningen.

4. Uppmärksamma lukt

Fungerar inte ventilationen som den ska kan det uppstå mögel eller fuktskador. Hur mögel luktar varierar och beror på det material som möglet växer på och det är inte alltid man associerar lukten till mögel. Det går oftast att tvätta bort mögel men åtgärdar man inte orsaken kommer man få tillbaka problemen. En avfuktare kan vara en smart investering.

5. Anlita en sakkunnig

Misstänker du att du har bristfällig ventilation ska du anlita en sakkunnig som kan identifiera eventuella problem och komma med förslag på åtgärder. För att hålla en så god luftkvalitet som möjligt bör man genomföra ventilationskontroller ofta, gärna var tredje år.