DET HÄNDER JUST NU
INTERVJU MED HANS BAGGE

Forskningsprojektet Ren luft, friskt liv rullar vidare i snabb takt. Vi tog en pratstund med Hans Bagge, universitetslektor vid avdelningen för Byggnadsfysik vid Lunds Teknisk Högskola, för att höra hur det går och vad som händer just nu.

Hej Hans! Vad håller ni på med just nu i forskningsprojektet?
Just nu placerar vi ut mätutrustning i de 50 nya husen, vi rör oss från söder och norr ut. Eftersom husen ligger utspridda på 12 olika orter har vi skickat informationsbrev för att hitta villor och villaägare som är intresserade av att delta. Det har blivit mycket positivt gensvar, och på flera ställen fler intresserade än vad som finns platser, vilket känns väldigt roligt!

Kan du avslöja något om vad ni kan se hittills?
Våra initiala resultat visar att hur ventilationen funkar i praktiken kan skilja sig mycket åt. Vi ser att det kan vara stor skillnad i vilken ventilationsgrad man faktiskt har jämfört med vad som det projekteras utifrån. Vi har bemötts av ett stort intresse från våra deltagare och många efterfrågar god inomhusluft men vi ser också att det kan finnas behov av större kunskap om hur ventilationssystemen fungerar för att man ska kunna sköta dem optimalt. I och med att allt fler hus är lågenergihus har ventilation blivit en allt viktigare del av byggnaden. Ventilationen ska både säkerställa värmeåtervinning, en bra inomhusmiljö och säkra fuktsäkerhet i väggar, golv och tak. Med tanke på hur viktig ventilationen är för hela husets funktion krävs det kunskap och medvetenhet om ventilation för att den ska fungera på bästa sätt.

Hur ser du att forskningsresultatet kommer kunna användas i branschen?
Vår forskning kommer kunna bidra med viktig ny referensdata för branschen, så att nya hus som byggs blir hållbara och får ett hälsosamt inomhusklimat. Vi människor har olika beteende och vi förändrar vårt beteende över tid, och då är det viktigt att branschen vet hur man ska bygga för att byggnader ska vara anpassade för detta. Till exempel både duschar och tvättar vi mer idag än tidigare, och då produceras mer fukt, vilket påverkar både inomhusluften och byggnadsmaterialen. Genom att undersöka fukt, temperatur och ventilation i nya hus kommer vi dels kunna ge branschen feedback på hur väl nuvarande byggmetoder och teknik fungerar och viktig kunskap om hur både byggteknik och produkter kan utvecklas.