FRÅGOR & SVAR. 

Kampanjen ”Ren luft, friskt liv”, vad är det för något?
Kampanjen ”Ren luft, friskt liv” är ett unikt forskningssamarbete mellan PVF Yrke & Utbildning och Lunds Tekniska Högskola, med syfte att undersöka innemiljön i moderna enfamiljshus. Luftkvalitén i våra hem är kopplade till hur vi mår och det ställer krav på hur vi bygger våra framtida bostäder. Målet med undersökningen är att vi ska bli bättre på att konstruera bostäder som har en bra innemiljö och är miljömässigt hållbara. Ett projekt med koppling till miljö, teknik och energieffektivitet. Mätningarna började vid årsskiftet 2015/2016 och fortsätter med nya hus under 2018.

Varför genomför ni det här projektet?
Vi har genomför det här forskningsprojektet dels för att visa på värdet av ren inomhusluft i våra hem, dels för att vi ska bli bättre på att konstruera miljömässigt hållbara bostäder som har en bra innemiljö. Genom detta projekt önskar vi också förtydliga bilden av ventilationsbranschen och dess bidrag till kunder, samhälle och unga.

Vilka är involverade i projektet?
Branschorganisationen PVF Yrke & Utbildning har dragit igång projektet tillsammans med Lunds Tekniska Högskola, institutionen för Bygg- och miljöteknologi. Forskningsledaren på LTH är docent Dennis Johansson och projektansvarig på PVF är Annika Waernström.

När drog projektet igång?
Mätningarna i hushållen startade vid årsskiftet 2015/2016.

Vad vill ni få ut av projektet/kampanjen?
Med det här forskningsprojektet vill vi visa på värdet av ren inomhusluft. Vi vill att allmänheten ska bli medvetna om hur inneluften i våra hem påverkas av olika faktorer i vardagslivet och vilka åtgärder man själv kan vidta. Utöver detta vill vi undersöka om moderna enfamiljshus har en tillräckligt god ventilation för vår hälsa. Vår målsättning är att med projektet skapa en medial uppmärksamhet om ventilation samt lyfta fram nyttan med tjänsten och därmed höja branschens kommersiella värde.

Varför har ni valt att samarbeta med Lunds Tekniska Högskola?
Genom att samarbeta med Lunds Tekniska Högskola blir undersökningen och resultatet vetenskapligt. LTH har en unik kompetens och lång erfarenhet av att göra den här typen av undersökningar.

Varför har ni valt att enbart undersöka bostäders innemiljö?
Idag pratar vi mycket om utomhusluften och luftkvalitén på arbetsplatsen samt hur det påverkar oss. Något vi inte diskuterar lika mycket är luftkvalitén i våra hem, trots att vi tillbringar mest tid där. Vi vet att innemiljön påverkar oss mer än vi tror. För att vi ska bli bättre på att konstruera miljömässigt hållbara bostäder med bra innemiljö behöver vi börja med att undersöka innemiljön i befintliga bostäder.

Hur många hushåll undersöker ni?
Mätningar under  2015/2016 utfördes i 100 hushåll för att ge ett statistiskt underlag. Vi fortsätter med att mäta 50 bostäder i 12 städer under 2018.

Varför valde ni till en början att genomföra undersökningen i Jönköping och Umeå?
Vi ville mäta inomhusluften i två olika klimatzoner och därför valde vi ut de första 100 bostäderna i undersökningen på dessa två platser – 50 på varje plats.

Hur går mätningen till?
Vi undersöker temperatur, relativ fuktighet och koldioxidhalten. Till vår hjälp har vi mätinstrument som loggar var 10:e minut under cirka ett år. När all data samlats in analyserar LTH och sammanställer resultaten. All information lägger vi upp här på kampanjsajten samt på LTHs hemsida.

PVF Yrke & Utbildning

Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära