20% AV SVENSKARNA HAR
PROBLEM MED INOMHUSLUFTEN

Vi svenskar tillbringar oerhört mycket tid inomhus. Inte konstigt egentligen, när det finns så mycket roligt att göra. Baka semlor, kolla melodifestivalen, leka med lego – ja listan kan göras lång. För god hälsa och välbefinnande är det därför extra viktigt att den luft vi andas in är bra för oss. Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport visar dock att många svenskar fortfarande mår dåligt av inomhusluften.

Som bekant kan en mängd olika faktorer, så som temperatur, kemiska ämnen, fukt och drag, påverka den luft vi andas in i våra hem. Hela 20% av befolkningen upplever att man har besvär av inomhusluft, visar rapporten. Vanliga problem som många svenskar uppger är att dålig luft i hemmet leder till trötthet och irritation i näsa och ögon. Överkänslighetsbesvär har blivit allt vanligare hos befolkningen och personer med allergi blir alltmer känsliga för inomhusmiljöer.

Även radon är en källa till ohälsa. I hemmet kommer radon in från marken, men också via vissa byggnadsmaterial. Trots att fler och fler gör radonmätningar är det fortfarande många bostäder som har för höga radonhalter, och radon i bostäder orsakar cirka 500 fall av lungcancerfall per år.

Ökande problem de senaste tio åren
Mest besvär med luften finns i äldre bostäder. Det finns även skillnader mellan olika boendeformer. Bor du i hyresrätt och har problem med din inomhusluft? Inte helt oväntat – personer som bor i hyresrätter har oftare problem med inomhusluften är de som bor i villa eller bostadsrätt. Totalt sett har besvären med inomhusluften ökat de senaste tio åren, både bland villor och lägenheter, visar rapporten.

Miljöhälsorapporten menar att det finns ett fortsatt behov av att förebygga, utreda och åtgärda problemen i inomhusmiljö. Här finns 10 enkla åtgärder för att få renare inomhusluft. Så, se till att ventilera mera!