Ett unikt forskningsprojekt där vi undersökt hur inomhusluften påverkar din hälsa.

OM PROJEKTET
REN LUFT, FRISKT LIV.

Ren luft, friskt liv är ett forskningsprojekt som drivits av PVF Yrke & Utbildning och Lunds Tekniska Högskola – och har skett på uppdrag av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.

I projektet har forskarna studerat inomhusmiljön i moderna enfamiljshus. Totalt har 150 hus på 12 orter runtom i landet studerats. Luftkvalitén i våra hem är direkt kopplade till hur vi mår, därför är det viktigt att ta reda på hur bra ventilationen är i svenska villor. Då kan vi använda det för att ställa krav på hur vi bygger våra framtida bostäder. Mätningarna är nu avslutade och resultaten håller på att analyseras.

NYHETER 
& ANNAT KUL

OM VENTILATION

Små insikter kring nyttan med bra ventilation